Administraties

Uw bedrijfsadministratie omvat onder andere:


De financiële administratie bestaat uit alle financiële gegevens van een organisatie.

Deze bestaat uit alle bewijzen van inkomsten en uitgaven.

Als u medewerkers in dienst heeft, krijgt u te maken met de loon- of salarisadministratie.

Even een check: hoe staan uw zaken ervoor?   Dashboards bieden overzicht in één opogopslag

Financiële administratie, wat is het?


Wat houdt de financiële administratie nu eigenlijk in?

De financiële administratie bestaat uit alle financiële gegevens van een organisatie. Vaak worden de termen administratie, boekhouding en financiële administratie met elkaar verward en door elkaar gebruikt.

Waarom is financiële administratie van belang?

Er zijn eigenlijk twee redenen waarom de financiële administratie van cruciaal belang is voor het voortbestaan van uw bedrijf:

  1. Besluitvorming: op basis van een heldere financiële administratie kunt u de resultaten van uw onderneming (tussentijds) snel beoordelen en bijsturen, daar waar nodig.
  2. Belastingdienst: de belastingdienst eist van ondernemers dat zij hun financiële administratie op orde hebben en bewaren, zodat dit desgewenst ingekeken kan worden.

Inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf

Een goede boekhouding biedt onmisbare financiële informatie en inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Door middel van een financiële analyse en jaarrekeningen kunt u inzien waar het goed gaat binnen uw bedrijf, waar de verbeterpunten zitten en waar u moet bijsturen.

Weten is meten en alleen op basis van feiten en cijfers kunt u bijsturen. Actuele en objectieve financiële informatie is daarom van essentieel belang.

Om te zorgen dat u tijdig bij kunt bijsturen, geven wij u constant de actuele informatie: geen bergen cijfers maar praktische informatie.

Waar bestaat de financiële administratie uit?

De financiële administratie is een verzameling van alle financiële gegevens van uw bedrijf. Oftewel alle gegevens en bewijzen omtrent de inkomsten en uitgaven. Met een goede boekhouding zorg je ervoor dat u alle onderdelen overzichtelijk bijhoudt en inzicht krijgt in de financiële situatie en uiteindelijk de balans kunt opmaken. Een goede financiële administratie bestaat uit een subadministratie met de volgende onderdelen:

In- en verkoopadministratie

De verkoopadministratie bestaat uit de facturen die u verstuurt naar uw klanten.

De inkoopadministratie bestaat uit alle contracten en administratie omtrent inkoop. Denk hierbij aan contracten die u hebt met leveranciers en inkoopafspraken.

Debiteuren- en crediteurenadministratie

De debiteuren zijn klanten die met openstaande facturen. Het is vanzelfsprekend belangrijk om goed bij te houden welke klanten nog niet hebben betaald.

Daarnaast is het net zo belangrijk om bij te houden wie u zelf nog moet betalen, de crediteuren. Dit kunnen uw leveranciers zijn bijvoorbeeld of de belastingdienst.

Voorraadadministratie

Wanneer u producten of goederen verkoopt met uw bedrijf, heeft u te maken met de voorraadadministratie. Uw voorraad heeft een bepaalde waarde en deze verandert wanneer u producten verkoopt of uw voorraad aanvult.

In de voorraadadministratie wordt dit alles bijgehouden. Een goede administratie van uw voorraad geeft inzicht in de omloopsnelheid en de actuele waarde van uw voorraad.

Grootboekadministratie


De grootboekadministratie bestaat uit alle bewijzen van inkomsten en uitgaven. Alle facturen en bonnen van aankopen moet u bewaren. U heeft als bedrijf een bewaarplicht van 7 jaar. Deze verzameling facturen en bonnen wordt de grootboekadministratie genoemd. Alle grootboekrekeningen samen wordt een rekenschema genoemd.

Dit vormt de basis van uw boekhouding en het kan dan ook handig zijn om dit te automatiseren.

Comlac kan u hierbij helpen met een geïntegreerde oplossing voor het automatisch bijhouden van alle onkostenprocessen. Ook de zakelijke bankafschriften en de kasregistratie maken onderdeel uit van de grootboekadministratie.

Loonadministratie


Als u medewerkers in dienst heeft, krijgt u te maken met de loon- of salarisadministratie. Ook dit maakt deel uit van de financiële administratie van uw onderneming. Het salaris is voor veel bedrijven één van de grootste kostenposten. Het is daarom van groot belang dat de administratie ervan nauwkeurig gebeurt.

Het uitbesteden van salarisadministratie is bij ons gemakkelijk, want u kunt als werkgever alle benodigde salarisdocumenten via onze salarisadministratie-portal raadplegen. Denk aan  salarisstroken, betaaloverzichten, overzicht loonstroken inclusief loonaangiften, journaalposten, betalingsbestand, jaaropgaven en pensioenaanleveringen.

Ook kunnen werknemers toegang krijgen tot hun eigen digitale personeelsdossier.

Dashboards


Even een check: hoe staan uw zaken ervoor? Wat is uw omzet? Hoeveel facturen staan er open? Welke klanten betalen wel of niet op tijd?

Met financiële dashboards heeft u een overzicht van uw complete administratie. En natuurlijk kunt u op iedere post inzoomen en gedetailleerde informatie zichtbaar maken. We vertellen u graag hoe het werkt! Hieronder en hiernaast een paar voorbeelden.

Dashboard Winst en verlies samenvatting

Op dit dashboard ziet u alle informatie over de cumulatieve brutomarge, bedrijfskosten en bedrijfsresultaat van de genoemde periode. De percentages ten opzichte van het budget. De percentages tot opzichte van vorig jaar. Het percentage brutomarge geeft de kosten en resultaat ten opzichte van de brutomarge.

Dashboard Winst en verlies

Resultaat in één oogopslag zichtbaar. Met dit dashboard wordt het mogelijk om te werken aan uw strategische cijfers. Beoordeel of u de jaardoelstelling gaat halen, hoe u scoort ten opzichte van het budget, ten opzichte van vorig jaar en het rendement in percentage van de bedrijfsopbrengst.

Dashboard Verzuim HRM

Met dit dashboard wordt het mogelijk om te analyseren hoe het gesteld is met uw verzuim en de effecten van het actieve anti-verzuimbeleid. Vanuit verschillende dwarsdoorsnedes, zoals het verzuimpercentage, verzuimduur en meldingsfrequentie over de verschillende rekenmethodes en perioden inzichtelijk te maken.

etc...

Vraag bij Comlac om een goéd advies!