Automatiserings vraagstukken

Bewustwording en gebruik van IT-toepassingen


Voordat ondernemingen IT-toepassingen efficiënt kunnen implementeren, is bewustwording een belangrijke eerste stap. Als men niet bewust is van alle mogelijke positieve toepassingen, is de kans klein dat een daadwerkelijke implementatie volgt. Zo ook de perceptie in hoeverre men daadwerkelijk is gedigitaliseerd, in vergelijking met andere vergelijkbare bedrijven/sectoren.

  • "Ik ben van papier naar scannen gegaan en dus volledig gedigitaliseerd."
  • "Ons bedrijf werkt volledig papierloos, waarbij zelfs ook scannen niet meer nodig is."
  • 'Wij streven ernaar om te zorgen dat klanten /toeleveranciers zich aanleren om elke week alles naar ons toe te sturen in het online portal/administratiesysteem."

Behalve bewustwording van de mogelijke IT-toepassingen, is bereidheid om ze te implementeren en te gebruiken een belangrijke vervolgstap. Bij een lage bereidheid wegen de nadelen van de IT-toepassingen zwaarder dan de voordelen. Om de bereidheid te verhogen zijn attitudes ("Hoe belangrijk en fijn vind ik het om IT-toepassingen te gebruiken?"), de sociale norm ("Hoe belangrijk vinden anderen het dat ik IT-toepassingen gebruik?") en de waargenomen controle ("Hoe goed ben ik in staat om IT-toepassingen te gebruiken?") van belang.

Als u in uw ondeneming nadenkt over automatiseringstoepassingen is Comlac uw partner waarmee u kunt brainstormen. Wat is de investering, wat is de toegevoegde waarde. Wordt u er beter van?