Jaarrekening: basis voor verantwoorde beslissingen naar de toekomst

Jaarrekening: meten is weten!


Een jaarrekening, waar de winst- en verliesrekening onder valt en onderdeel is van de jaarafsluiting, is een financieel document dat de financiële prestaties van een bedrijf gedurende een boekjaar rapporteert.

Het geeft een overzicht van de inkomsten, uitgaven, winsten, verliezen en de financiële positie van uw onderneming aan het einde van het jaar

Steeds vaker dient u aan andere belanghebbende een jaarverslag te overleggen.Denk aan de bank voor een kredietaanvraag of hypotheek voor uw woning, aan de fiscus of branchevereniging. Een professionele jaarrekening is dan wel zo prettig.

Soorten jaarrekeningen


Afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw onderneming kunt u verschillende jaarrekeningen opstellen. We nemen de drie belangrijkste soorten even onder de loep.

  • Enkelvoudige jaarrekening: deze rekening geeft inzicht in de financiële situatie van een specifieke onderneming.
  • Geconsolideerde jaarrekening: deze rekening geeft inzicht in de financiële situatie van een moederbedrijf en haar dochterondernemingen.
  • Specifieke jaarrekeningen: dit zijn  jaarrekeningen voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Iedere jaarrekening heeft hetzelfde doel; inzicht geven in de financiële positie van een onderneming en kan worden gebruikt door onder andere aandeelhouders, investeerders en de Belastingdienst.

Geconsolideerde jaarrekening


Een geconsolideerde jaarrekening kunt u zien als een financiële puzzel die cijfers combineert van moeder- en dochterondernemingen tot een overzichtelijke set van resultaten.

Het is een jaarrekening die de financiële resultaten van verschillende bedrijven samenbrengt in een overzicht. Het doel van de geconsolideerde jaarrekening is om de financiële situatie en prestaties van de verschillende entiteiten als geheel te laten zien.

Het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is een uitdagende klus, omdat u rekening moet houden met de financiële gegevens van alle bedrijven binnen de groep. Een expert kan u helpen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening zodat u zeker weet dat hij voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de financiële positie van de groep als geheel nauwkeurig wordt weergegeven.

Vaststellen van een jaarrekening


Bij het opmaken van de jaarrekening, doorloopt u een aantal stappen zodat u zeker weet dat hij nauwkeurig en volledig is. We zetten de stappen voor u op een rijtje.

  1. Verzamel alle financiële gegevens om ze vervolgens te rubriceren en te analyseren.
  2. Stel de verschillende onderdelen van de jaarrekening op zoals de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.
  3. Controleer en valideer de cijfers.
  4. Stel de jaarrekening op volgens de wettelijke richtlijnen en vereisten.
  5. Laat de jaarrekening controleren door een accountant of boekhouder.

Het maken van de jaarrekening is een complexe en tijdrovende klus, maar vormt een essentieel onderdeel van uw boekhouding. Voor kleinere ondernemingen en ZZP`ers is het daarom verstandig om dit uit te besteden aan een administratie- of boekhoudkantoor. Comlac kan u hierbij vérder helpen.

Vraag bij Comlac om een goéd advies!